Neuvontapalvelun toimintaperiaatteet

Neuvontapalvelun hoitajat vastaavat syöpään liittyviin yleisluontoisiin kysymyksiin. Neuvontahoitaja-chatissa ei tehdä diagnoosia.

Neuvonta on luottamuksellista: hoitajia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Neuvontapalvelussa ei synny hoitosuhdetta, joten siihen ei sovelleta lakia potilaan asemasta ja oikeuksista.

Neuvontapalvelu ei korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa neuvontaa, tutkimusta tai hoitoa.

Huomioithan, ettei neuvontapalvelun hoitajilla ole käytössään aiempia terveystietojasi. Heidän antamansa vastaukset perustuvat kertomiisi terveystietoihin.